Header Header
۲۸ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۷:۱۱
كدخبر: ۲۹۸۶۹
طنز
مسعود بهشتی فر
عده ای از دانشمندان توانستند در عرصه ای دیگر نیز کشور را به خودکفایی برسانند…
این بار خودکفایی، در محصولی به نام "قیمت” می باشد… که توسط دانشمندان و مسئولین زحمتکش اقتصادی روی داده است. یعنی از این به بعد نه تنها نیازی به واردات "قیمت” نیست بلکه آنقدر وفور "قیمت” در کشور وجود دارد که مسئولین به فکر صادرات آن هستند….
البته گفته می شود که این خود کفایی "قیمت” ها در خیلی از کشور به صورت خودجوش اتفاق افتاده است که باعث می شود زمینه برای صادرات "قیمت” کاهش یابد.
باز هم جای بسی امیدواریسیت که خود توانستیم در این مورد نیز به خودکفایی و استقلال تولید برسیم…
این موفقیت نه تنها باعث خوشحالی مردم شده است. بلکه گاهی آنها در صفوفی که فکر می کنم جهت تبریک گفتن به یکدیگر و مغازه‌داران عزیز که یکی از دست اندرکارهای فراموش نشدنی این خود کفایی هستند؛ دیده شده اند و همچنین مشاهده شده است که در بیشتر موارد مغازه‌داران مهربان هم به عنوان هدیه مرغی، کیسه ی برنجی و مواردی دیگر را به مردم هدیه می کنند… .


مطالب مرتبط :
Header