Header Header
۲۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۱
كدخبر: ۷۶۷۸۳
طنز
مقصران اصلی اضافه شدن روغن های مضر به مواد لبنی مشخص شد!!

" گاو ها "   !!!!!
تازه اعتراف هم کردند لامصصبا..

قضیه از این قراره که وزیر بهداشت خطاب به مدیران شرکت های تخلف کار میگه:
چه کسی به شیر روغن سرطان زا اضافه کرده؟!
مدیران: نمیدونیم احتمالا کار گاوداری هاست!
وزیر بهداشت خطاب به گاو دار ها: کی روغن اضافه کرده به شیر؟
گاودارها: ما از کجا بدونیم برید از گاوا بپرسید!
خلاصه هیچی دیگه اقای وزیر یه جلسه خصوصی با گاوا گذاشته ازشون پرسیده گفته:
کاره کی بوده ؟!!

گاوا هم گفتند:
ما ما ما ما  …

هیچی دیگه! معلوم شد کار این گاوهای ... بوده. باز خدا رو شکر مقصران اصلی پیدا شدند.


Header