Header Header
۲۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۷
كدخبر: ۷۶۸۲۷
طنز
عليرضا کاردار
 حالا که احتمال داده اند در نيمه دوم سال قيمت دارو افزايش يابد، و از آنجا که به ما ثابت شده، هر چيزي که احتمالش را بدهند، حتما به زودي قطعي مي شود، (به جز احتمالات هواشناسي!) لذا فقط سه راه حل پيش پا داريم: يا از همين حالا شروع کنيم به مصرف ميوه و ويتامين و ساير مواد مفيد تا خود را براي آينده در برابر بيماري ها مصون کنيم. البته چون ميوه هاي اين فصل خودشان مضراتي هم دارند و مصرف زيادشان بيماري هاي عذاب آور ديگري به همراه دارد، اين راه عملي نيست. يا شروع کنيم به ذخيره کردن انواع داروها که آن هم به علت به روز بودن تاريخ مصرف‌ها، ممکن است تا وقتي بيمار شويم خود دارو به سم مهلکي تبديل شده باشد و يا از آن بدتر، تا آن زمان قضيه اي مثل «روغن پالم» درباره داروها افشا شود، اين راه هم عملي نيست. فقط مي ماند يک راه که آن هم يا بيمار نشويم و يا اگر شديم، کاري به کارش نداشته باشيم، يا خوب مي شويم يا زبانم لال... نه حتما خوب مي شويم!


Header