Header Header
۱۵ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۱
كدخبر: ۸۶۷۲۷

دختري14 ساله هستم. تا 2 سال پيش، درس هايم خوب بود، اما از سال گذشته برخلاف ميلم هيچ کششي نسبت به درس خواندن ندارم. هنگامي که مي خواهم درس بخوانم ذهنم درعالم ديگري سير مي کند و هيچ جور نمي توانم برآن مسلط شوم.

مخاطب عزيز، هر رفتاري که انسان انجام مي دهد ناشي از تعامل 3 عنصر هدف، انگيزه و نياز است. از شما مي پرسم که چرا وقتي ما تشنه مي شويم، سراسيمه به هر طرفي مي رويم تا آب به دست آوريم و رفع عطش کنيم؟ زيرا به آب نياز داريم و کمبود آب در بدن ما، موجب انگيختگي فيزيولوژيکي ما مي شود و ايجاد انگيزه مي کند و در نتيجه، براي رسيدن به هدف يعني آب، سعي و تلاش خود را به کار مي گيريم. اگر شما مي خواهيد انگيزه مطالعه کردن بيشتري پيدا کنيد، در مرحله اول بايد هدف خود را مشخص کنيد. وقتي مشخص شد که شما چه هدفي داريد، به طور طبيعي براي رسيدن به آن، احساس مي کنيد که نيازمند چيزهايي هستيد که از طريق مطالعه و درس خواندن به دست مي آيد و در نتيجه، براي دستيابي به آن چيزها، برنامه ريزي و سپس بر اساس آن برنامه، عمل مي کنيد.

عوامل اصلي زمينه ساز موفقيت در تحصيل

شما بايد توجه داشته باشيد که موفقيت در تحصيل، برآيند و نتيجه عمل کردن به عواملي است که در ادامه مطرح مي شود.

*نه تنها توکل به خداي متعال را در هيچ لحظه اي از دست ندهيد بلکه در مواقع حساس و دشواري که برايتان پيش مي آيد بيشتر از هميشه به نيروي ايمان به خدا تکيه کنيد و او را در همه حال، ناظر بر خود و پشتيبان واقعي تان بدانيد که در چنين صورتي، به ياري حق موفقيت در انتظار شما خواهد بود.

*تمرکز و دقت، به گونه اي که ذهن با تمام توانايي و قدرت جذب اطلاعات علمي در حوزه درس مورد نظر، فعال باشد، کمک زيادي براي موفقيت تحصيلي به شما خواهد کرد.

*برقراري ارتباط منطقي و معنادار بين بخش هاي مختلف درس مورد نظر، به گونه اي که «اصل پيوستگي» به عنوان يکي از اصول مهم يادگيري، حفظ شود. اگر مطالب درسي را به صورتي مرتبط با يکديگر در نظر بگيريد، يادگيري پايدار و پابرجايي را به دست آورده ايد.

*از تلقين هاي مثبت بهره بگيريد. اگر تحت تاثير افکار منفي قرار مي گيريد و در مقطعي از دوران تحصيل، تصور مي کنيد که فردي ناموفق و بيهوده هستيد، رفتار و کردار شما متاثر از چنين وضعي خواهد شد و نتيجه مطلوبي به بار نخواهد آمد، اما با تلقين جنبه هاي مثبت و سازنده، به افکار اميدبخش و متعالي دست خواهيد يافت و تداوم چنين افکار و حالاتي، در نتيجه کارتان چشمگير خواهد بود.

*يکي ديگر از عوامل موفقيت تحصيلي، شيوه صحيح درس خواندن است. بنابراين خوب است در صورت نياز در روش تحصيل خود تجديد نظر کنيد و با مطالعه بيشتر، به يک شيوه علمي و کارآمد برسيد.

راهکارهاي عملي براي افزايش سطح انگيزه تحصيلي

الف) فهرستي از توانمندي هاي خود در همه زمينه‌ها تهيه کنيد و روزي 2 يا 3 بار با صداي بلند آن ها را بخوانيد. به طور مثال بگوييد: من شخص با استعدادي در زمينه نقاشي هستم يا حافظه من در يادآوري مطالب درسي بسيار خوب است.

ب) فهرستي از فوايد مادي، معنوي و جايگاه شخصيتي تان در آينده در صورت درس خواندن و کسب موفقيت‌هاي تحصيلي خود تا اين لحظه تهيه و هر روز نيم ساعت روي يکي از آن فايده ها، فکر کنيد و 10 سطر درباره آن بنويسيد. اين عمل را براي همه فايده هاي تحصيلي انجام دهيد و بعد هر کدام را که براي شما خوشايندتر بود، گاهي اوقات مطالعه کنيد و نکاتي به آن بيفزاييد.

ج) فهرستي از پيامدهاي منفي درس نخواندن، مانند اخراج از مدرسه و ... را تهيه و با تامل در مورد آن ها، اين پيامدهاي منفي را براي خود جدي، بزرگ و معضل آفرين معرفي کنيد.

نسيم احمدي/ کارشناس ارشد روان شناسي بالينيHeader