Header Header
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۱
كدخبر: ۸۸۴۷۱

دختري 19ساله هستم، مدتي است که خودم را براي هر کار اشتباه کوچک يا بزرگ سرزنش مي کنم، احساس مي کنم شرايط برايم واقعا غيرقابل تحمل شده است، با اين که در زمينه هاي هنري زيادي فعاليت دارم اما روحيه ام بهتر نشده است.

مخاطب محترم با توجه به گفته هاي شما مي توان استنباط کرد که شما دچار نوعي خودسرزنشي و تنبيه خود و احساس ناتواني و بازماندگي شده ايد. بسياري از افراد زماني که دچار مشکلي مي شوند شروع به سرزنش کردن خود يا ديگران مي کنند. نقاط ضعف و کمبودهاي خود را بسيار بزرگ جلوه مي دهند و توانايي هاي مثبت خود را ناديده مي گيرند (مانند کارهاي هنري که انجام مي دهيد) و شروع به ناله و شکوه مي کنند در نتيجه شادکامي آن ها کمتر و افسردگي شان بيشتر مي شود. «هيچ تنبيهي به اندازه خودسرزنشي و تحقير خود، زيان آورتر براي فرد نيست. »

مسئوليت پذير باشيد

براي اجتناب از اين پديده بهترين کار، خودباوري و مسئوليت پذيري به جاي خودسرزنشي مي باشد. مسئوليت پذيري به عنوان يک روش موثر مقابله با مشکلات زندگي است، احساس تسلط و کنترل دروني فرد را افزايش مي دهد و موجب تلاش و ارتقا و رشد شخصي فرد مي شود. مسئوليت پذيري يعني صادق بودن با خود و اين که مشخص کنيم چه موقع مسئول بروز مشکل بوده ايم و چه زماني مسئول آن نبوده ايم.

مسائل را بزرگ جلوه ندهيد

همان طور که نيچه گفته است هر آن چه مرا نکشد، مرا قوي تر خواهد کرد. بياييد دست از فاجعه سازي برداريد و مسائل خويش را آن قدر بزرگ جلوه ندهيد تا به خودتان بگوييد من تحمل اين ناکامي ها را ندارم. چرا که با احساس ناکامي و درماندگي کاري از پيش نخواهيد برد و از باورهاي غلطي همچون « اگر خودم را بابت عمل احمقانه ام سخت سرزنش کنم، در آينده بهتر عمل خواهم کرد»، يا «اگر خوب عمل کنم، مستحق يک زندگي خوبم و اگر بد عمل کنم مستحق يک زندگي بد؟!» دوري کنيد.

بايد با تمام وجود خودتان را بپذيريد و خودتان را باور کنيد و براي اين کار بايستي عزت نفس خود را افزايش دهيد. عزت نفس يعني احساس ارزشمند بودن و مسئول احترام گذاشتن به خود و خودباوري يعني خود را آن گونه که هستيم باور کنيم . بدانيد انسان کامل وجود ندارد يعني شايد در هر کار و تکليفي که انجام مي دهيد سعي مي کنيد خوب يا تا حدامکان کامل باشيد و يک کار را تا حد ايده آل انجام دهيد ولي کامل بودن آن از شما يک آدم خوب نمي سازد همچنين وقتي اعمال بد يا بي قابليتي انجام مي دهيد، آدمي مي شويد که عملکرد بدي داشته است، نه اين که آدم بدي هستي. يا به عنوان مثال شايد پيشرفت در کارها برايتان خوشايند باشد ولي پيشرفت هاي شما هرقدر هم خوب باشند از شما يک آدم کاملا خوب نمي سازند و اگر هم به اين پيشرفت ها نرسيد شايد مأيوس شويد اما از خودتان بيزار نمي شويد. پس سعي نکنيد دستورات و بايدهايي ايده آل به خودتان بدهيد.

کارهايي که بايد انجام دهيد

* نقاط قوت و ضعف خود را در يک برگه يادداشت و سعي در شناسايي و توسعه يا بهبود آن ها با تعهد و مسئوليت خود کنيد.

* واقع بين باشيد. توقع انجام درست همه کارها را نداشته باشيد. خودتان را با چنين تفکر و احساسي که داريد بپذيريد و با انتخاب اهداف واقع بينانه، توقعات خود را در حد انتظارات، نگرش ها و توجهات خود تطبيق دهيد.

* سعي کنيد افکار منفي را از خود دور کنيد و آن ها را با افکار صحيح جايگزين کنيد.

* افکار خودسرزنشي و تحقيرکننده را از خود دور کنيد و خودتان را کمتر با ديگران مقايسه کنيد.

* خودتان را مسئول رفتار و تفکر و احساسات خويش بدانيد و سعي کنيد کمتر به دنبال مقصر بگرديد.

* زماني که در کاري موفق نيستيد سعي کنيد تفسير منطقي از اين شکست داشته باشيد .

* قدرت تحمل خود را براي مواجهه با ناکامي هاي احتمالي افزايش دهيد.

* از جملات و کلمات مثبت در خودگويي هاي خود استفاده کنيد مانند: درست است من در حال حاضر احساس يأس و ندامت دارم ولي اين باعث نمي شود که زندگي خوبي نداشته باشم و ...

* درست و کامل غذا بخوريد، هر روز ورزش کنيد، خواب کافي داشته باشيد و به تفريحات سالم خود ادامه دهيد.

* استرس زندگي تان را کاهش دهيد و با افراد مثبت انديش، با هدف و موفق ارتباط بيشتري برقرار کنيد.

* قبول احساس افسردگي و احساس سرزنش مضر مي باشد چون محصول دستورات غيرواقع بينانه اي هستند که مي گويند وقايع ناخوشايند نبايد روي بدهند و معمولا مانع اقدام شما براي تغيير دادن اوضاع مي شوند.

دکترهادي صدر – روان شناس



Header