Header Header
۲۹ تير ۱۳۹۴ - ۰۴:۴۳
كدخبر: ۹۱۸۰۴
تحقيقات ثابت کرده مادراني که تنبل و بي تحرک هستند مي توانند الگوي منفي براي کودکانشان در زمينه تحرک باشند و موجب چاقي و تنبلي فرزندانشان مي شوند!
به گزارش سرويس پژوهشي منطقه اصفهان محققان مي‌گويند باورها و اعتقادات دخترها مي تواند مستقيما از مادرانشان برگرفته شده باشد. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد که مادران تاثير مهمي را بر فعاليت فيزيکي دخترانشان دارند.
محققان با بررسي چگونگي تاثير مادران بر فعاليت فيزيکي دختران، گروهي از ثبت نامي‌هاي کلاس‌هاي ورزشي را مورد مطالعه قرار دادند. دختراني که مادران فعال‌تري داشتند، خودشان نيز فعال‌تر بودند.
دختراني که مادرانشان باورهاي جدي در مورد فوايد ورزش منظم داشتند زمان بيشتري را صرف فعاليت و ورزش هاي ملايم تا قدرتي مي‌کردند.
جالب اينجا بود که تنها زماني که مادران در حالت بي‌تحرکي به سر مي‌بردند دختران نيز فعاليت نداشته و به ديدن تلويزيون يا کار با کامپيوتر مي‌پرداختند.
به گفته محققان اين براي مادران مهم است که با شرکت در فعاليت‌هاي ورزشي براي دختران خود الگو باشند و آنها را براي انجام ورزش ترغيب کنند تا اينکه با بي‌تحرکي خود الگوي رفتارهايي نظير تماشاي تلويزيون، کار با تبلت و کامپيوتر باشند.
بنا بر اين گزارش، به طور کلي زنان و دختران کم‌تحرک تر از مردان و پسران هستند.

Header