Header Header
۰۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۵
كدخبر: ۹۲۱۷۵

سردرد، مي تواند يک نيمکره يا هر دو نيمکره سر را درگير کند. به نقل از «Webmd» سردرد که گاه خفيف و گاه شديد است، مي تواند آرام آرام يا ناگهاني بروز کند و به مدت يک ساعت يا چند روز با فرد بماند.

سينوس

درد اغلب در پشت پيشاني، پل بيني يا گونه حس مي شود. با حرکت ناگهاني سر يا فشار وارد آوردن، علايم تشديد مي يابد. علايم همراه با آب ريزش بيني، احساس پري در گوش، تب و ورم صورت است.

خوشه اي

درد در اطراف يک چشم متمرکز مي شود. اين درد که حالت سوزشي دارد، به قدري شديد است که فرد نمي تواند آرام بگيرد و ترجيح مي دهد راه برود.

تنشي

اين درد شبيه به فشار کش روي سر است. اين نوع سردرد بين بزرگسالان و نوجوانان شايع تر است. اين سردرد باعث انقباض عضلات مي شود و براي مدت طولاني مي آيد و مي رود.

ميگرن

درد، حالت تهوع و تغييرات بصري ويژگي  اين نوع سردرد است. اين نوع سردرد مي تواند ۴ ساعت يا حتي ۳ روز بماند و اغلب يک يا ۴ بار در ماه رخ مي دهد.Header