Header Header
۰۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۵
كدخبر: ۹۲۳۶۶
جدايي موجب افزايش بروز بيماري هاي جسمي در دو فرد از هم جدا شده هم مي شود
بررسي انجام شده بر روي موارد طلاق و جدايي توسط محققين دانشگاه والنسيا نشان داده است که سلامتي آنهايي که تنها زندگي مي کنند در وضعيت پايين تري قرار دارد در مقايسه با کساني که شريک زندگي دارند. 

اين تحقيق نشان داد که از لحاظ سلامت رواني زن و مرد با هم تفاوت دارند به اين صورت که زناني که شريک زندگي خود را از دست مي دهند بيش از مردان دچار مشکلات روحي و رواني مانند اضطراب و افسردگي مي شوند. با اين حال مرداني هم که شريک زندگي خود را از دست داده اند بيش از مردان ديگر دچار افسردگي مزمن هستند.
اين بررسي نشان داده که جدايي موجب افزايش بروز بيماري هاي جسمي در دو فرد از هم جدا شده هم مي شود. محققاني که اين بررسي را انجام داده اند مي گويند زندگي با فرد ديگر بعد از جدايي اوليه ممکن است بتواند وضعيت سلامتي فرد را حفظ کند.

Header