Header Header
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۶
كدخبر: ۹۶۲۳۹
دیدار همافران با امام خمینی و انتشار تصویر آن در صفحه نخست روزنامه کیهان ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ را شاید بتوان میخ آخر بر تابوت رژیم طاغوت دانست، بختیار تلاش داشت تا این تصویر را انکار کرده و آن را مونتاژ قلمداد کند.
میخ آخر بر تابوت رژیم طاغوت/عکس

Header