Header Header
۲۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۶
كدخبر: ۹۶۵۰۱
یک شمش آهن را در نظر بگیرید که ارزش آن 5 دلار است. 

 اگر از این شمش آهن در کوره آهنگری، نعل اسب بسازید ارزش آن برای گاوچران فقط 10 دلار خواهد شد.

چنانچه همین شمش را به یک کارگاه سوزن سازی بدهیم، ارزش سوزن های ساخته شده برای شما به 3285 دلار میرسد..

ولی اگر این شمش را به یک کارخانه ساعت سازی بدهیم، قیمت ساعتی که  فنرهای آن از این شمش آهن ساخته شده میتواند به 250000 دلار برسد.

در واقع، تفاوت ارزش ایجاد شده بین 5 دلار و 250000 دلار است
اما این تفاوت را چه چیزی ایجاد میکند؟ طرزفکر شما... اگر ارزش خودتان را 5 دلار ببینید، دیگران هم همانقدر میبینند.

میگویند میکل آنژ، مجسمه ساز افسانه ای که مجسمه خارق العاده داود را ساخته، ساعت ها به تکه سنگی خیره میشد. وقتی از او پرسدند چه چیزی در آن تکه سنگ معمولی وجود دارد که ساعت ها به آن خیره میشوی، پاسخ داد :

«شما تکه سنگ را میبینید، من مجسه زیبایی که در آن نهفته است
و فقط باید خورده سنگ های اطراف آنرا تراش بدهم تا نمایان شود...»Header