Header Header
۱۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۹:۰۷
كدخبر: ۹۶۵۳۰
رابرت کیوساکی در کتاب پدر پولدار پدر بی پول نوشت:

1ـ خانه سرمایه نیست.

2ـ افرادي که پولهایشان را در بانکها پس انداز می کنند بازنده هستند.

3ـ ثروتمندان براي پول کار نمیکنند.

حدود ده سال پیش در سال  2007بانکها در پرداخت وامهاي رهن و اجاره مسکن دچار مشکل شدند و بنابراین بسیاري از صاحب خانه ها و املاك داران خانه هاي خود را از دست دادند.
از این رو معلوم شد که خانه نمیتواند براي ما سرمایه باشد.
در سال  ،2008دولت آمریکا و بانک مرکزياش به خاطر جبران بحران موجود مجبور شد که حدود تریلیونها دلار اسکناس کاغذي چاپ و وارد کشور کند.
به این بهانه که شاید افراد بتوانند به طریقی سرمایه از دست رفته خود را به دست آورند و تورم از ذهن پاك شود.
من به همه مردم اعلام کردم که ثروتمندان براي پول کار نمی کنند و به شرایط موجود و کمبودهایش کاري نداشته باشیدHeader