Header Header
۱۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۸
كدخبر: ۹۶۵۴۲
از پیامبر(ص) پرسیدند برکت درمال یعنی چه؟
درپاسخ، پیامبر مثالی زد و فرمود: 
گوسفند درسال یکبار زایمان می کند وهر بار هم یک بره به دنیا می آورد .
سگ در سال دو بار زایمان میکند و هربار هم حداقل 6-7 بچه.
به طور طبیعی شما باید گله های سگ را ببینید که یک یا دو گوسفند در کنار آن است.
ولی در واقع برعکس است. گله های گوسفند را می بینید و یک یا دو سگ درکنار آنها چون خداوند برکت را در ذات گوسفند قرار داد و از ذات سگ برکت را گرفت . 
مال حرام اینگونه است. 
فزونی دارد ولی برکت ندارد.

روی مفهوم" برکت در روزی" فکر کنید.Header