Header Header
۲۸ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۹
كدخبر: ۹۷۰۸۸
مولوی نصیری فیروز کوهی از علمای اهل سنت گفت :
اهل سنت گروه های تفرقه انگیز را به عنوان نماینده مذهب اسلام قبول ندارند وآنها اصلا با اهل سنت نسبتی ندارند. بنابراین کسانی که امروز به عنوان گروه های تکفیری حکم کفر سایر مسلمانان را صادر می کنند در مذهب رسمی اهل سنت جایگاهی ندارند.
مولوی عزیز نصیری فیروز کوهی از علمای اهل سنت تربت جام با تاکید براینکه حفظ وحدت از ارکان دین است می گوید:  حفظ وحدت از مهمترین ارکان دینی است که اهل سنت نیز بدان اعتقاد دارند. اهل سنت با توجه به  احادیث و سیره زندگی پیامبر اکرم (ص) برآن هستند تا از سخت گیری درخصوص سایر مسلمانان پرهیز کرده و جامعه را از تشنج وافراطی گری دور کنند. بی شک آموزه های اسلامی به ما می گوید  کسانی که جامعه اسلامی را به تشتت کشیده و افراط می کنند، نزد خداوند سبحان جایگاهی ندارند و به زودی هلاک خواهند شد. هیچ یک از مسلمانان اهل قبله از نظر اهل سنت کافر نیستند بنابراین اهل سنت به موضوع تکفیر هیچ گونه اعتقادی ندارند، بلکه مطابق پیام قرآنی جامعه اسلامی را همواره به حفظ وحدت اسلامی توصیه می کنند.

وی تعصب و بی توجهی به محورهای مشترک مورد نظر مسلمانان را عامل تضعیف جامعه اسلامی خوانده اظهار می دارد : بی شک اصلی ترین عامل تفرقه در جامعه اسلامی تعصب های بی موردی است که برخی از مسلمانان نماها از خود به نمایش می گذارند. بی شک هر چند نظریات مذاهب اسلامی  متفاوت از هم است اما تعصب بر آنها ونادیده گرفتن اعتقادات سایر مذاهب اسلامی نوعی تعصب است که منجربه از دست رفتن وحدت جامعه خواهد شد. از این رو با توجه به اینکه تمامی مسائل معنوی مذاهب اسلامی برگرفته از قرآن و سنت پیامبر (ص) است نمی توان هیچ یک از مذاهب را به کفر و شرک متهم کرد. اهل سنت معتقد است امت اسلامی حول محور "لااله الاالله، پیامبراکرم (ص)، قرآن و قبله باید از تعصب و سخت گیریها دوری کند تا دشمنان ازراه  تفرقه و تشتت نتوانند به جامعه اسلامی نفوذ کنند.

مولوی نصیری فیروز کوهی از علمای حنفی مذهب می گوید: امروز افراطیونی که به اسم اسلام با ایجا تفرقه وخشونت جامعه اسلامی را متشنج می کنند افراد ظاهر گرایی هستند که به مسائل شرعی اعتقاد و باور ندارند. این افراد بی توجه به دومین آیه از سوره مبارکه مائده که اصول تقوی ونیکوکاری و یاری رساندن به مسلمانان را توصیه می کند تنها  به حفظ موقعیت ودنیای خویش اهتمام دارند بنابراین در زمره اهل سنت که حافظ برابری و برادری است قرار نمی گیرند.

این عالم اهل سنت می افزاید: اهل سنت گروه های تفرقه انگیز را به عنوان نماینده مذهب اسلام قبول ندارند وآنها اصلا با اهل سنت نسبتی ندارند. بنابراین کسانی که امروز به عنوان گروه های تکفیری حکم کفر سایر مسلمانان را صادر می کنند در مذهب رسمی اهل سنت جایگاهی ندارند.

مولوی نصیری فیروز کوهی در ادامه تصریح می کند: دین مبین اسلام همواره بر وحدت اسلامی بسیار تاکید کرده است. لذا کسانی که وارد دایره ایمان می شوند از نظر خداوند ورسول خدا با هم برادر هستند مگر به لحاظ تقوی که متقی ترین آنها نزد خداوند از مقام اولی تری برخوردار است. در روایاتی که از زندگی حضرت رسول(ص) به ما رسیده آمده است، پیامبر اکرم (ص) تفاوتی بین  عرب و عجم، سفید و سیاه و سرمایه دار و فقیرنمی گذاشتند.

وی دراین باره می افزاید: بی شک جهان اسلام از اختلافات ایجاد شده وعدم وحدت رنج می برد. عدم وحدت در جامعه اسلامی منجر به از دست دادن بسیاری از دستاوردهای اسلامی خواهد شد. بی شک امروز دشمنان اسلام در هجمه های گسترده ای درصدد هستند تا با حمله به اصل دین، ایمان و عقاید مسلمانان را نابود کنند. دشمنان مترصد فرصتی هستند تا حال و آینده جهان اسلام را نابود کنند. از این رو اصلی ترین توصیه ای که باید اهل تسنن و شیعیان بدان وجه کنند دوری از اختلافات؛ پایبندی وعمل به سلوک نبوی و شرعی است تا از انحطاط جامعه اسلامی جلوگیری شود.

در همین رابطه جلیل بهرامی نیا عضو شورای مرکزی جماعت دعوت به اصلاح ازبرادران اهل سنت در غرب کشور نیز می گوید : مطالعه قرآن و سنت نشان میدهد  دینداری در یک جمع بندی کلی دراقامه دین و پرهیز از هم ستیزی میان دینداران است. در واقع می توان گفت حفظ وحدت اسلامی بخشی از توحید و خداپرستی به شمار می رود. بی شک قبل از اینکه به فرموده قرآن برادری دینی یک  ضرورت سیاسی یا اجتماعی باشد یک وظیفه دینی است. از نظر اهل سنت کسانی که قائل به لااله الاا...باشند وشهادتین را بر زبان ودل جاری کرده  و اهل قبله وقرآن باشند مسلمان نامیده میشوند بنابراین ایمان آورندگان با هم برابر و برادرند. پیامبر اکرم (ص) دراین باره می فرمایند: وارد بهشت نمی شوید مگر اینکه ایمان بیاورید و مومن نخواهید شد مگر اینکه همدیگر را دوست داشته باشید و در جای دیگری فرمودند : ممکن نیست دوفرد به خاطر خدا با هم صمیمی باشند مگر اینکه آن فردی که به خداوند متعال نزدیک تر است با بردار دینی اش محبت بیشتری میکند. کارشناس اهل سنت دراین باره میگوید: قرآن کریم به مسلمانان تاکید کرده  دوری از برادری منجر به افزایش دشمنی و هم ستیزی در جامعه  خواهد  شد. ازآیات قرآن در می یابیم  افزایش ایمان رابطه مستقیمی با وحدت و برابری دارد و سبب افزایش اتحاد جامعه اسلامی می شود. از سوی دیگر قرآن براین مساله تاکید می کند که ترک دین منجر به افزایش هم ستیزی میان پیروان آن دین می شود. درواقع هر زمان که هم ستیزی در جامعه اسلامی رواج بیابد به معنای آن است که پیش از این رابطه مسلمانان با خداوند سبحان اشکال پیدا کرده است. ازاین رو در ایجاد و افزایش وحدت اصلی ترین موضوعی که باید بدان بیش از پیش اهتمام داشت تقویت ایمان و افزایش محبت و انصاف درباره برادران وخواهران دینی است. بی شک اهل سنت براین باور اند  که  وحدت جزء جدایی ناپذیری از ایمان است. وحدت  از نظر اهل سنت ذلت سیاسی یا مصلحت اجتماعی نیست بلکه یک ضرورت و واجب دینی است که بر یکایک مسلمانان در مذاهب مختلف اسلامی واجب است.

 جلیل بهرامی نیا در خصوص فتوای خشونت در اسلام اظهار می دارد: تنها جایی که اسلام خشونت را بر مسلمانان جایز شمرده است  خشونت برای رفع خشونت است. هرگاه که یاغیان وظالمان خون مسلمانی را بریزند وبر خلاف نظر علمای اسلام از قتل مسلمانان دست نکشند قرآن به جامعه اسلامی اجازه خشونت می دهد.  بهرامی نیا با تاکید براینکه عاملان تفرقه در جهان اسلام خدمتکاران شیطان هستند اظهار می دارد: بی شک مومنان واقعی و کسانی که به روز قیامت اعتقاد دارند مانع هر گونه تشتتی در جامعه اسلامی می شوند و رفتار حسنی (ع) را در پیش می گیرند. تردید نداشته باشیم هر فرد یا گروهی که به بهانه های نژادی، مذهبی و ...مصلحت جمعی جامعه اسلامی را زیر پا بگذارد و در جهان اسلام شکاف ایجاد کند خدمتکار شیطان است. خداوند متعال در قرآن مجید به صراحت به این مساله تاکید کرده است که از اصلی ترین راهبردهای شیطان گسترش کینه توزی در جامعه اسلامی و تحریک مسلمانان به نزاع وخونریزی است. بی شک کسانی که امروز وحدت جهان اسلام را قربانی توطئه و خواسته های خود می کنند دانسته یا ندانسته فریب شیطان را خورده و راهبرد شطان را اجرا می کنند.

Header