Header Header
۰۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۲
كدخبر: ۹۷۲۱۰
با توجه به اینکه سازمان گردشگری و صنایع دستی کشور در طی روزهای آینده کنفرانسی را در خصوص کشور عراق با عنوان موضوعات مرتبط با این سازمان و پسا داعش برگزار شد
با توجه به اینکه سازمان گردشگری و صنایع دستی کشور در طی روزهای آینده کنفرانسی را در خصوص کشور عراق با عنوان موضوعات مرتبط با این سازمان و پسا داعش برگزار شد ضرورت دارد که به این مسئله توجه داشته باشیم که استفاده از کلمه پسا داعش یادآور جنگ بر علیه بشریت و انسانیت و درد و رنج هزاران کودک و زنانی هست که در سرزمین عراق و سوریه به دست این گروه ضد بشریت امید و آرزو و آینده خود را برای همیشه از دست دادند⚫️⚫️⚫️ به همین دلیل استفاده از کلمه پسا داعش خود یادآور همین رنج ها و تبلیغ برای کلمه داعش که نشانه ای از بی رحمانه ترین رفتار های ضد بشری می باشد 
 پیشنهاد می کنم که کلمه زیبای گردشگری و صنایع دستی  را که در طول تاریخ بیانگرنوآوری انسان در زمینه ی هنر و خلاقیت و زندگی شاد و پرامید انسانها در سفر و اشنا شدن و تبادل فرهنگ غنی انسان در سرزمین های مختلف است با نام نحس داعش  که لکه ننگی بر دامن تمدن قرن بیست ویکم میباشد، همراه نسازیم .

فاطمه شعبانی -عضو هییت مدیره اتاق مشترک ایران وعراق


Header