Header Header
۰۵ دی ۱۳۹۵ - ۲۲:۵۹
كدخبر: ۹۷۴۴۲
خیریه همت نوشت: این فراخوان برای تهیه جهیزیه یک عروس آبرومند است.

پدر ایشان مریض و ناتوان از انجام کار و خانه نشین است.

از سوی یکی از نهادهای حمایتی مختصر مستمری دریافت می کنند و با مدد یارانه و کمک برخی خیرین گذران زندگی می کنند.

عروس بیش از یک سال است که عقد کرده؛ یک برادر کوچک و یک خواهر در خانه دارد و ۲خواهرش نیز ازدواج کرده اند.

به دلیل عدم توانایی تهیه جهیزیه عروسی را چند بار به تاخیر انداخته اند اما هنوز موفق به تهیه جهیزیه نشده اند…

در اطراف تهران(منطقه ورامین) در خانه ای کوچک مستاجر هستند.

همت کنید برای تهیه جهیزیه این عروس آبرومند


از اینجا کمک کنید


Header