Header Header
۳۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۶
كدخبر: ۹۷۹۵۶
خیریه همت نوشت: این فراخوان برای تهیه جهیزیه یک عروس یتیم است.

خانم ر.ع در کودکی پدر خود را از دست داده است.

بدلیل شغل آزاد پدر و فقدان بیمه تقریبا از هیچ حمایتی جز میزان بسیار اندک یک نهاد عمومی برخوردار نبوده اند.

عروس در حال حاضر با مادر خود زندگی می کند و حدود یک سال است که عقد کرده اما توان تهیه جهیزیه نداشته است.

همت کنید برای تهیه جهیزیه این عروس یتیم

بسم الله


از اینجا کمک کنید


Header