Header Header
۰۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۳
كدخبر: ۹۷۹۵۷
خیریه همت نوشت: این فراخوان برای تهیه جهیزیه عروسی آبرومند است.

ساکن یکی از مناطق اسلامشهر هستند.

عروس حدود یک سال هست که عقد کرده اما متاسفانه پدرخانواده به دلیل اعتیاد خانواده را رها کرده است.

درامد خانواده از راه نظافت منازل توسط مادر تامین می شود.

مستاجر هستند ده میلیون پیش دادند که البنه وام ازدواج عروس خانم را هم به صاحبخانه دادند.

عروس فرزند بزرگ خانواده بوده و سه خواهر و برادر دیگر هم دارد.

داماد کارگر ساده است .

همت کنید برای تهیه جهیزیه این عروس یتیم


از اینجا کمک کنید


Header